De kinderopvang blijft open voor iedereen

Kinderbegeleidster leest verhaal aan twee jonge kinderen

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober strengere maatregelen aangekondigd. Belangrijk voor ouders met kinderen is dat telewerken zo veel mogelijk de norm wordt. De kinderopvang voor baby’s en peuters én schoolkinderen blijft open voor iedereen.

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober strengere maatregelen aangekondigd. Belangrijk voor ouders met kinderen is dat telewerken zo veel mogelijk de norm wordt.

Herfstvakantie

Op 25 oktober besliste de minister van Onderwijs om de herfstvakantie te verlengen tot en met 11 november. Opgroeien roept ouders op om hun kinderen op 9 en 10 november zo veel mogelijk thuis op te vangen zodat het virus zich zo weinig mogelijk verder kan verspreiden. Zieke kinderen horen hoe dan ook niet thuis in de opvang. Opvang door je knuffelcontact is mogelijk, wanneer deze niet tot de risicogroep behoort (vb. grootouders +65 jaar).

We begrijpen dat sommige gezinnen, ondanks hun zoektocht naar een oplossing in hun eigen netwerk, geen oplossing zullen vinden. Om een aanbod te garanderen voor deze gezinnen is aan lokale besturen gevraagd om hierin een coördinerende rol te spelen. Ouders die geen oplossing vinden, kunnen zich bij het lokaal bestuur of lokaal loket kinderopvang inlichten over de mogelijkheden.

Kinderopvang

De kinderopvang voor baby’s en peuters (crèches en onthaalouders) én schoolkinderen blijft open voor iedereen. Door de nieuwe besmettingsgolf is het niet te vermijden dat ook het personeel in de kinderopvang uitvalt door ziekte of quarantaine.

Vanuit Opgroeien kunnen we meegeven dat de Vlaamse Regering op heel korte termijn bekijkt welke compensaties er zullen zijn vanaf 1 november om de financiële gevolgen voor zowel de kinderopvang als de ouders te beperken. Het gaat dan over de subsidies voor de initiatieven en het inzetten van respijtdagen.

Momenteel wordt dit verder uitgewerkt en wacht ook Kind en Gezin op de concrete uitwerking hiervan. Van zodra alle details bekend zijn, informeren we de kinderopvang en alle ouders. Hou dus zeker onze kanalen in de gaten.