Concrete acties en extra middelen ondersteunen oproep Child focus tegen kindermisbruik

meisje in jeans zit in deurgat met gezicht in de handen

Child Focus, we hebben met aandacht jullie open brief gelezen over de verhoging van het aantal gevallen van kindermisbruik. We vinden het goed dat jullie extra aandacht vragen voor deze problematiek. Het is een gedeelde grote bezorgdheid van tal van organisaties. Ook die van Opgroeien.

Het aantal kinderen en jongeren dat tijdens de voorbije lockdown met geweld en (seksueel) misbruik werd geconfronteerd is groot. Veel te groot. Net zoals jullie, hebben organisaties zoals Awel, het meldpunt 1712 en nupraatikerover cijfers van voorgaande jaren vergeleken met deze van de voorbije maanden. Ze kwamen allen tot dezelfde conclusie: de cijfers zijn alarmerend.

Begin april - kort na de lockdown - hebben we met de betrokken organisaties overlegd. We aarzelden niet en ondernamen direct actie, voor en achter de schermen:

Samen met VRT, het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling, nupraatikerover, Awel en jullie werd er een campagne #nupraatikerover gelanceerd, om kinderen en jongeren duidelijk te maken waar ze terecht konden als ze geconfronteerd werden met geweld en seksueel misbruik. De samenwerking was bijzonder want alle partners kozen voor één meldpunt, Awel. Op die manier kon er snel bijgeschakeld worden bij ernstige problematieken.

200.000 euro extra middelen gingen naar nupraatikerover en het meldpunt 1712. Dit om op korte termijn de bereikbaarheid te vergroten, een luisterend oor en een snelle opvolging te beiden aan kinderen en jongeren die slachtoffer waren van seksueel geweld.

Op 5 mei 2020 presenteerde de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement het plan ‘zorgen voor morgen. Dit plan bevat tal van maatregelen die de integriteit en de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren moet verzekeren en versterken. Zo breidden we de omkadering van de vijf crisismeldpunten jeugdhulp in Vlaanderen uit. Daarnaast werd ook de Kindreflex verder uitgerold. Dat is een instrument dat ervoor zorgt dat alle professionals die met gezinnen met kinderen in contact komen een verhoogde alertheid hebben voor mogelijke vormen van geweld en misbruik.

We aarzelden niet en ondernamen direct actie, voor en achter de schermen.

Ook de vele jeugdhulpactoren en de lokale teams van Kind en Gezin zijn blijven werken. Zij kwamen de voorbije maanden met veel kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in contact en zo konden toeleiden naar hulp op maat. Van in het begin verzekerden we de bereikbaarheid van onze diensten, ook al was dat vaak in niet evidente omstandigheden. Er is nooit een opnamestop in de jeugdhulp geweest en al vanaf midden mei is er sterk ingezet op thuisbegeleiding in bijzonder verontrustende situaties.

Krachten bundelen #wijsamen

We ondernamen al heel wat acties. De komende maanden rusten we zeker niet op onze lauweren. Experten geven aan dat we ons in de eerstkomende tijd mogen verwachten aan extra vragen voor crisishulp. We willen hier alvast op anticiperen door de capaciteit van de crisisjeugdhulp te verruimen. We starten ook in het najaar met een mobiel aanbod gericht op het creëren van veiligheid in de eigen context bij dreigende uithuisplaatsing.

De impact van de voorbije lockdown is groot, vooral voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. De voorbije tijd zijn stappen gezet die het verschil willen en kunnen maken: zoals een centraal meldpunt, uitbreiding van de Kindreflex, alle acties in het “zorgen voor morgen”-plan, uitbreiding van de mobiele thuisbegeleiding … Maar het werk is niet af. Door onze krachten en expertise te blijven bundelen en te sensibiliseren kunnen we onze missie #kansrijkopgroeien verder zetten. Samen met al onze partners.

Katrien Verhegge, administrateur-generaal en Bruno Vanobbergen, algemeen directeur Opgroeien