Vacature

Deskundige voor de afdeling Continuïteit en toegang Limburg

Jobinhoud

Het agentschap Opgroeien heeft een krachtige missie: Het recht op kansrijk opgroeien realiseren ​voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. 

De doelgroep van Opgroeien bestaat uit: 

 • Kinderen en jongeren die het moeilijk hebben in de maatschappij; 
 • Minderjarigen die misdrijven gepleegd hebben; 
 • Personen in pleegzorg; 
 • De ouders, opvoedingsverantwoordelijken en andere betrokkenen van deze kinderen en jongeren. 

De afdeling Continuïteit en toegang regelt de toegang tot de meest ingrijpende en gespecialiseerde hulp voor kinderen en jongeren en stimuleert de continuïteit van hun hulpverleningstraject.  

Deze afdeling zit momenteel in een interne transitie binnen Opgroeien naar een werking ‘bovenlokale teams’. De opdrachten van ACT zullen zich in de toekomst toespitsen op het bijschakelen in complexe jeugdhulpdossiers waar de nodige aanvullende zorg en de zorgcontinuïteit onvoldoende gerealiseerd wordt. 

We kijken samen met betrokken hulpverlening naar wat er nodig is voor een jongere en zetten onze expertise outreachend in. We zoeken naar concreet hulpaanbod in de regio dat het best overeenkomt met de noden van de jongere en zijn of haar context. Wanneer matching tussen vraag en aanbod moeilijk is of wanneer hulp zeer dringend nodig is, zoeken we samen naar mogelijkheden.

Durf je out-of-the-box te denken in het zoeken naar oplossingen, wil je met veel goesting aan de slag in de meest complexe casussen? Heb je ervaring in de jeugdhulp en heeft de sociale kaart geen geheimen voor jou? Dan zijn we op zoek naar jou!

Het takenpakket is veelzijdig: je werkt samen met aanmelders om een kwaliteitsvolle aanvraag te doen. Ook zoek je mee naar oplossingen binnen de jeugdhulp om een voor de cliënt gepast aanbod te creëren. Je doet dit in het bijzonder voor de complexe of geblokkeerde hulptrajecten.

Waarom deze job echt iets voor jou is:  

 • Jij helpt kinderen op te groeien in een veilige omgeving en met de juiste zorg. Zo versterk je niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. 
 • Je komt in een warme werkomgeving met maatschappelijk geëngageerde ‘mensenmensen’ die elke dag tot het uiterste gaan voor jongeren in Vlaanderen.
 • Wat de bredere organisatie betreft, kom je terecht in een fusie-agentschap in volle ontwikkeling. Aangekondigde veranderingen zowel in de interne organisatie als in de organisatie van de jeugdhulpverlening vragen de nodige flexibiliteit van jou in denken en doen. Dat zorgt ook voor onzekerheid op korte en middellange termijn, waarvoor een goede dosis stressbestendigheid nodig kan zijn.

Jouw profiel

 • Je hebt kennis van de jeugdhulp (Opgroeien, VAPH, GGZ …) en de sociale kaart
 • Je hebt kennis van de verschillende procedures en systemen uit de jeugdhulp
 • Je bent communicatief (zowel mondeling als schriftelijk), je bent een teamspeler met een “hands-on”-mentaliteit.
 • Kennis van diagnostiek is een pluspunt.
 • Je heb goede kennis van ICT-basissystemen
 • Je hebt een bachelordiploma maatschappelijk assistent of orthopedagogie, of in een van de volgende richtingen: psychologie, orthopedagogie, criminologie, sociale wetenschappen, sociale readaptatiewetenschappen en gezinswetenschappen. 
 • Of je hebt een masterdiploma in een van de volgende richtingen: orthopedagogie of pedagogische wetenschappen, psychologie, sociale wetenschappen, sociologie, agogische wetenschappen, communicatiewetenschappen en criminologische wetenschappen.
 • En je hebt minstens 1 jaar relevante ervaring
 • Je bent bereid om minstens 80% te werken
jongere

Loon en voordelen

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.   

Je krijgt mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.  

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.  Er is mogelijkheid tot thuiswerk.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever. Ook kan je een fietsvergoeding ontvangen.

Je ontvangt een maaltijdcheque per gewerkte dag.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal  B111. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 2235,67 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Logo Vlaamse Leeuw

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

Waarom Opgroeien

Werk mee aan het realiseren van onze missie: het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. Grijp de kans om je talenten en expertise te benutten en verder te ontplooien. Een job met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde waarin je elke dag het verschil kan maken.

Icoon lichtpeer

Bereid je goed voor aan de hand van onze tips. Zo maximaliseer je je kansen.

Afdeling continuïteit en toegang Limburg
Guffenslaan 9, 3500 Hasselt
Route

Diploma

Bachelor
Master

Contract

Bepaalde duur - Voltijds
Solliciteren kan tot en met 29/02/2024
 • 1
  Stel je kandidaat

  Je richt je kandidatuur aan leen.janssen@opgroeien.be. 

  De uiterste indiendatum voor het CV en de motivatiebrief is vrijdag 1 maart 2024.

  • Voeg je CV en motivatiebrief toe
 • 2
  Voorselectie

  Aan de hand van een door jou ingediend CV en bijhorende motivatiebrief gaan we na of je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.

 • 3
  Selectiegesprek

  We laten je ten laatste op 8 maart 2024 weten of je op gesprek kan komen.
  De gesprekken vinden plaats op maandag 11/03/24 (namiddag), donderdag 14/03/24 (voormiddag) en vrijdag 15/03/24. 

  De gesprekken gaan door in de gebouwen van Opgroeien Hasselt (Guffenslaan 9)

  Indien er vragen zijn, kan er contact genomen worden met Leen Janssen op het nummer 02/243 54 60.


  De gesprekken bestaan uit het meedenken in een casus en een jurygesprek.
   Visie op en inzicht in de functie
   Motivatie en verwachtingen
   Inzetbaarheid in de functie en de organisatie
   Verantwoordelijkheid nemen
   Samenwerken
   Voortgangscontrole
   Overtuigen

Waar kan ik terecht met vragen?

Vind je geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met contactpersoon bij een vacature of bekijk het overzicht van veelgestelde vragen.

Hoelang duurt het sollicitatieproces?

Je vindt een inschatting van de timing van de selectieprocedure in het selectiereglement bij elke vacature.

Hoe bereid ik me voor op een sollicitatie?

Bereid je goed voor aan de hand van onze sollicitatietips. Zo maximaliseer je je kansen bij je sollicitatie.

Vind je geen antwoord op je vraag?
Neem dan contact op met:
Portret van Leen Janssen
Leen Janssen
adjunct van de directeur
Job alerts in jouw mailbox

Overtuigd van werken voor Opgroeien maar momenteel geen vacature op jouw maat? Schrijf je in voor onze Job Alert en krijg wekelijks alle nieuwe vacatures in jouw mailbox!