Vacature

Deskundige afdeling Continuïteit en toegang West-Vlaanderen

Jobinhoud

De afdeling Continuïteit en toegang (ACT) regelt de toegang tot de meest ingrijpende en gespecialiseerde hulp voor kinderen en jongeren. ACT stimuleert de continuïteit van hun hulpverleningstraject en zet volop in op een jeugdhulp zonder breuken.

De werking van ACT is provinciaal georganiseerd en bestaat uit 5 teams: 

 • het team administratie
 • het team indicatiestelling
 • het team jeugdhulpregie
 • het team continuïteit
 • het team zorggarantie. 

We zijn op zoek naar collega’s voor het team jeugdhulpregie.

De functie in het kort

 • Je koppelt geïndiceerde hulpvragen naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aan het concrete hulpaanbod binnen West-Vlaanderen, dat het best overeenkomt met de noden van kinderen en jongeren en hun context. Soms zijn deze dringender dan er aanbod beschikbaar is of gaat het matchingsproces moeilijk. Op dat moment is het organiseren van gesprekken noodzakelijk, waarbij vaak meerdere partijen vanuit verschillende sectoren samengebracht worden (hulpverleners, organisaties, verwijzers, cliënten …), om zo passende hulp opgestart te krijgen.
 • Doorheen het traject om kinderen of jongeren toe te leiden naar de hulp die het meest aangewezen is, neem je ook de rol van procesbegeleider op. Je verdiept je in de casus, je denkt na over mogelijke volgende stappen, je reikt keuzemogelijkheden aan en je stelt doelstellingen op korte en lange termijn voor. 
 • Hoewel we provinciaal zijn georganiseerd volgen wij reeds de ontwikkelingen van de jeugdhulp waarbij we zoeken hoe we als jeugdhulpregisseur vroeger en nabijer het verschil kunnen maken voor kinderen, jongeren en hun gezin in complexe trajecten  We zijn volop bezig met het uitbouwen van netwerken binnen kleinere regio’s (Noord-West-Vlaanderen, Midwest, Kortrijk). Je behandelt je eigen dossiers, maar je doet dit in nauw overleg met jouw collega’s. Je hebt dus de opdracht van netwerker, verbinder tussen de verschillende actoren in de jeugdhulp binnen een regio.
 • Je neemt ook telefonische permanenties op waarin je consult biedt aan vragen uit het werkveld.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een professionele of academische bachelor in een menswetenschappelijke richting.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij inschrijving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/buitenlands-diploma-of-beroepservaring. Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij inschrijving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen bij Selor.

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je voldoet aan de dienstplichtwetten.
 • Je bent medisch geschikt voor deze functie.
 • Je slaagt in de selectieprocedure.
 • Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland.

Jobgerelateerde competenties

 • Je bent vertrouwd met de manier waarop de jeugdhulpverlening in Vlaanderen georganiseerd is.
 • Kennis van de sociale kaart is een troef.
 • Je hebt interesse om een partnernetwerk uit te bouwen.
 • Het kunnen verhelderen en analyseren van hulpvragen en de daarbij horende ondersteuningsbehoeften.
 • Je bent geboeid door het faciliteren van overlegmomenten met veel aanwezigen.
 • Je kan overweg met de gebruikelijke MS-Officetoepassingen, het gebruik van e-mail en internet, het elektronisch agendabeheer en bent in staat om je vlug in te werken in de voorhanden cliëntopvolgingssystemen.

Persoonsgebonden competenties

 • Je bent leergierig en nieuwsgierig.
 • Je kan aanklampend en constructief werken in stresserende situaties.
 • Bestaande procedures maak je jou snel eigen, maar je denkt ook graag na over alternatieve en creatieve oplossingen.
 • Je bent een verbinder en netwerker: het schrikt jou niet af om contacten te leggen en mensen met elkaar in verbinding te brengen.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je hebt een eigen visie die je op constructieve wijze kan inbrengen
 • Je bent flexibel en kan je gemakkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden
jongere

Loon en voordelen

Je wordt contractueel tewerkgesteld als deskundige niveau B111 tem eind augustus 2024 (met kans op verlenging)

Je geniet ook volgende voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod   
 • een maaltijdcheque van 8 euro per gewerkte dag  
 • gratis hospitalisatieverzekering   
 • aanvullend pensioen   
 • mogelijkheid om hybride te werken   
 • 35 dagen vakantie per jaar, bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar 
 • fietsvergoeding, kilometervergoeding voor dienstreizen en gratis openbaar vervoer van en naar je werk   
 • gratis toegang via de Belga-app tot de Vlaamse kranten en heel wat weekbladen op eigen smartphone of tablet.

Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden.

Logo Vlaamse Leeuw

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

Waarom Opgroeien

Werk mee aan het realiseren van onze missie: het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. Grijp de kans om je talenten en expertise te benutten en verder te ontplooien. Een job met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde waarin je elke dag het verschil kan maken.

Icoon lichtpeer

Bereid je goed voor aan de hand van onze tips. Zo maximaliseer je je kansen.

Afdeling continuïteit en toegang West-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum te Brugge Koning Albert I-laan 1.2, bus 523, 8200 Brugge., 8200 Brugge
Route

Diploma

Bachelor

Contract

Bepaalde duur - Voltijds
Bijlagen  (0)
Solliciteren kan tot en met 29/02/2024
 • 1
  Stel je kandidaat

  Heb je interesse in deze functie? Bezorg ons je CV én motivatiebrief ten laatste op 29 februari 2024.

  Richt deze t.a.v. Kimberly Salens, teamverantwoordelijke van ACT West-Vlaanderen via act.westvlaanderen@opgroeien.be.

  Heb je nog verdere vragen? Contacteer ons dan gerust telefonisch via 02/243.52.03 of via mail op act.westvlaanderen@opgroeien.be. Je kan je vraag richten aan Kimberly Salens, teamverantwoordelijke van ACT West-Vlaanderen.

 • 2
  Verder verloop van de procedure

  Wanneer je kandidatuur weerhouden wordt, nemen we verder contact met je op en wordt duiding gegeven over de verdere selectieprocedure.

Waar kan ik terecht met vragen?

Vind je geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met contactpersoon bij een vacature of bekijk het overzicht van veelgestelde vragen.

Hoelang duurt het sollicitatieproces?

Je vindt een inschatting van de timing van de selectieprocedure in het selectiereglement bij elke vacature.

Hoe bereid ik me voor op een sollicitatie?

Bereid je goed voor aan de hand van onze sollicitatietips. Zo maximaliseer je je kansen bij je sollicitatie.

Vind je geen antwoord op je vraag?
Neem dan contact op met:
Portret van Kimberly Salens
Kimberly Salens
Teamverantwoordelijke ACT West-Vlaanderen
Job alerts in jouw mailbox

Overtuigd van werken voor Opgroeien maar momenteel geen vacature op jouw maat? Schrijf je in voor onze Job Alert en krijg wekelijks alle nieuwe vacatures in jouw mailbox!