ENSA

ENSA is een netwerk dat Europese uitwisseling in het brede sociale domein wil ondersteunen door: 

  • internationale samenwerking
  • wederzijds leren, uitwisselen van kennis en goede praktijken te faciliteren
  • deel te nemen aan Europese projecten
  • een dialoog op te zetten met de Europese instellingen. 

Concreet wordt dit aangepakt in verschillende werkgroepen: ‘Elderly’, ‘Youth’, ‘Child issues’, ‘Disability’ en ‘Social Inclusion’. Opgroeien neemt een actieve rol op als coördinator van de groep ‘Child issues’, met als belangrijke thema's toegankelijkheid van basisvoorzieningen en participatie. Binnen deze werkgroep vergroten de leden hun expertise en worden internationale innovatieve praktijken uitgewisseld. 

European Youth Care

Europese regelgeving en ontwikkelingen hebben een alsmaar groter wordende impact op de jeugdhulp. Daarom werd in de schoot van ENSA in 2013 het 'European Youth Care'-platform opgericht. 

Meer weten?

Je vindt meer informatie op de website van ENSA

ENSA logo