Netwerken en werkgroepen

Opgroeien is lid van verschillende internationale en Europese netwerken. Dankzij deze netwerken verbreedt Opgroeien haar expertise, worden innovatieve praktijken uitgewisseld en drukken we een stempel op het internationale beleid. 

Hier vind je een overzicht van alle netwerken en werkgroepen waar Opgroeien deel van uitmaakt. 

 

 

Logo ECEC

ECEC - netwerk binnen de OESO

ECEC staat voor 'Early Childhood Education and Care' en gaat over onderwijs en opvang van jonge kinderen (0-6 jaar) (OOJK). Het ECEC-netwerk promoot beleidsontwikkelingen binnen het domein onderwijs en opvang van jonge kinderen en verzamelt hierover grensoverschrijdende data. Lees meer over ECEC.

 

 

 

 

Logo ENSA

ENSA - European Network of Social Authorities

ENSA is een Europees netwerk dat uitwisseling in het brede sociale domein wil ondersteunen. Opgroeien neemt een actieve rol op als coördinator van de werkgroep ‘Child issues’. Lees meer over ENSA.

 

 

 

 

Logo Youth Care

'European Youth Care'-platform

Europese regelgeving en ontwikkelingen hebben een alsmaar groter wordende impact op de jeugdhulp. Daarom werd in de schoot van ENSA in 2013 het 'European Youth Care'-platform opgericht. Lees meer over het 'European Youth Care'-platform. 

 

 

 

 

Logo Eurochild

Eurochild

Eurochild streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren gelukkig, gezond, zelfverzekerd en gerespecteerd opgroeien. Daarom werken de organisaties binnen dit netwerk aan positieve veranderingen in het leven van kinderen, in het bijzonder voor kinderen in armoede en achterstelling. Lees meer over Eurochild.

 

 

 

 

Logo EUROMET

EUROMET - Europese Mettray Organisation

De Europese Mettray Organisation is een unieke Europese alliantie voor jeugdzorg. De leden van dit netwerk werken samen met kansarme kinderen en jongeren tussen 4 en 25 jaar en bieden onder andere onderwijs- en beroepsprogramma's aan. Lees meer over EUROMET.

 

 

 

 

Logo ISPCAN

ISPCAN – International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect 

ISPCAN wil wereldwijd professionals samenbrengen en ondersteunen die werken rond preventie, behandeling en onderzoek van alle vormen van geweld, verwaarlozing en mishandeling van kinderen. Lees meer over ISPCAN.

 

 

 

 

Logo ISSA

ISSA - International Step by Step Association

ISSA verenigt en ondersteunt professionals en partners om voorzieningen voor jonge kinderen van hoge kwaliteit te realiseren die voor iedereen toegankelijk zijn. Met dit netwerk willen we het bewustzijn vergroten voor het belang van de eerste levensjaren en gekwalificeerde professionals. Lees meer over ISSA.

 

 

 

 

Logo Signs of Safety

SofS - Signs of Safety

Signs of Safety (SofS) is een benadering die helpt om op een kracht- en oplossingsgerichte manier om te gaan met situaties waarin de veiligheid van kinderen mogelijk in gevaar is. Lees meer of SofS.