Internationaal onderzoek en beleid

Dankzij internationale onderzoeken, praktijken en ontwikkelingen kunnen we proactief inspelen op evoluties die een impact hebben op gezinnen en kinderen. Op deze pagina vind je documenten over:

Europees beleid

Europese Kindergarantie - European Child Guarantee

Met de Kindergarantie wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat elk kind dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd toegang heeft tot de meest elementaire rechten, zoals gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs. Met dit voorstel wil de commissie de lidstaten ondersteunen om de toegang tot hoogwaardige essentiële diensten voor kinderen in nood te waarborgen.

De Europese Commissie publiceerde de Kindergarantie op 24 maart 2021, en dit werd aangenomen door EPSCO op 14 juni 2021. Je vindt meer info op de website van de Europese Commissie

 

Europese Kwaliteitsraamwerk - European Quality Framework

Overheden en experts uit 25 Europese lidstaten ontwikkelden een Europees kwaliteitsraamwerk voor ECEC (Early Childhood Education and Care) in 2014. Raadpleeg het rapport.

 

Toolkit voor inclusie en professionaliseren van medewerkers in OOJK - Toolkit for inclusive ECEC and professionalize staff in ECEC

De afgelopen twee jaar werden goede praktijken en bewezen beleidsaanpakken verzameld om lidstaten te ondersteunen bij het ontwikkelen, bijsturen en/of implementeren van het beleid rond inclusie en de professionalisering van het personeel tewerkgesteld in opvang en onderwijs voor jonge kinderen (OOJK)

 1. Toolkit inclusie - Toolkit for inclusive ECEC
  De toolkit voor inclusie is ontwikkeld om voorzieningen van opvang en onderwijs van jonge kinderen (OOJK of ECEC) toegankelijker en meer inclusief te maken. Inclusie vertrekt van de kinderrechten, waar élk kind recht op heeft. Niemand wordt uitgesloten.
  De Europese Commissie publiceerde dit document in december 2020. Raadpleeg de toolkit voor inclusie.
 2. Professionaliseren van alle medewerkers die opvang of onderwijs bieden aan jonge kinderen - ECEC - How to recruit, train and motivate well-qualified staff?
  Dit rapport gaat over het professionaliseren van alle personeelsleden die werken in onderwijs voor of opvang van jonge kinderen. Voor Opgroeien gaat dit concreet over kinderopvang. 
  De Europese Commissie publiceerde dit document in december 2020. Raadpleeg het rapport over professionaliseren van medewerkers binnen ECEC.

 

Internationaal onderzoek 

NESET - Network of Experts working on the Social dimensions of Education and Training

Het expertennetwerk NESET focust op het sociale aspect van onderwijs en vorming. NESET biedt heel wat interessant onderzoek voor beleidsmakers en praktijkwerkers over het promoten van gelijke kansen en inclusie in onderwijs en vorming in de hele Europese Unie. Het netwerk bestaat uit 60 experten van over de hele EU. Raadpleeg de website van NESET.

 1. Impact van COVID-19 pandemie op OOJK - Impact of COVID-19 pandemic on ECEC
  Dit rapport focust op de impact van de COVID-19 pandemie op ECEC en over de verschillende manieren waarop de verschillende lidstaten de toegang tot ECEC proberen blijven garanderen. Raadpleeg het rapport op de website van NESET
 2. Rol en plaats van OOJK in geïntegreerde werking, met positieve impact op kwetsbare groepen zoals Roma - Role and place of ECEC in integrated working, benefitting vulnerable groups such as Roma
  Dit rapport van 2019 focust op het belang van multidimensionele, afgestemde en geïntegreerde antwoorden en ingrepen tijdens de eerste levensjaren om een antwoord te bieden op de complexe noden van gezinnen. Vooral bij gezinnen in kwetsbare situaties, zoals gezinnen die leven in armoede, Roma-gezinnen of gezinnen met een migratie-achtergrond. Raadpleeg het rapport op de website van NESET.

 

Study on the effective use of early childhood education and care in preventing early school leaving 

Een rapport van de Europese Commissie (2014) over hoe kinderopvang mee kan helpen voorkomen dat jongeren vroeg de school verlaten. Raadpleeg het rapport

 

Starting Strong - Supporting meaningful interactions in early childhood education and care

Sinds 2001 publiceert de OESO onder de naam Starting Strong een internationaal vergelijkend overzicht over verschillende thema’s binnen Opvang en Onderwijs voor Jonge Kinderen (OOJK of ECEC). Recent publiceerde de OESO een nieuw rapport in deze reeks: Supporting meaningful interactions in early childhood education and care.

Dit rapport draagt bij tot een beter begrip van de verschillende kwaliteitsdimensies in OOJK en, in het bijzonder, proceskwaliteit. Proceskwaliteit gaat over de dagelijkse interacties die kinderen ervaren in en via OOJK: interacties tussen kinderen, medewerkers, ruimte en materialen, families en de buurt. De kwaliteit van deze interacties is direct gelinkt aan hun ontwikkeling, leren en welbevinden.

Vertrekkende van dit rapport zal VBJK samen met Opgroeien concrete stappen nemen naar het bevorderen van kwaliteitsvolle interacties voor baby’s en peuters in de Vlaamse kinderopvang.