Coordinator Projectwerking

Interne vacature
Coördinator druk bezig met z'n computer op een bureau. Koffie mag natuurlijk niet ontbreken.
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bevordering
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
08/12/2020

In het kort

Op zoek naar een nieuwe uitdaging als coördinator projectwerking bij Opgroeien? Grijp dan je kans!

Jobinhoud

Als coördinator projectwerking sta je interne klanten bij via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening met als doel ertoe bij te dragen dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden

Het agentschap Opgroeien is ontstaan uit de fusie van het vroegere Jongerenwelzijn en Kind en Gezin. De hulp- en dienstverlening van zowel Jeugdhulp - het vroegere Jongerenwelzijn - en Kind en Gezin blijft wel bestaan: van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. In de toekomst zal een betere afstemming op het terrein en een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak, leiden tot een kwalitatievere en vlottere dienstverlening voor alle kinderen, jongeren en gezinnen.

Jeugdhulp blijft het aanspreekpunt voor kinderen, jongeren en gezinnen in een moeilijke situatie die hulp nodig hebben of een ondersteuningsnood hebben. Jeugdhulp focust op hulp- en dienstverlening.

Kind en Gezin blijft het aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders met jonge kinderen en focust op de preventieve dienstverlening. De dienstverlening van Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren. 

Een volledig overzicht van de taken vind je terug in het selectiereglement in bijlage.

Profiel

Of je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid in niveau B of C;
Of je bent een contractueel personeelslid al dan niet in proeftijd én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] én tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid, in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau B of C is gekoppeld.

Je bent gedurende minstens drie jaar tewerkgesteld in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau B of C gekoppeld is.

Je beschikt over:
minstens 6 jaar professionele ervaring in de jeugdhulpverlening.
minstens 1 jaar relevante professionele ervaring met betrekking tot projectmanagement.

Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Aanbod

  • Je wordt bevorderd in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).  Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
  • Je eerste 12 maanden vormen een proeftijd.  Je wordt pas definitief  bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen.
  • De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing.

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan solliciteren t.e.m. 8 december 2020.

  1. Klik op de knop 'Klik hier om te solliciteren!'.
  2. Vul je gegevens in of meld je aan en actualiseer je gegevens.
  3. Verstuur op het einde je sollicitatie door via de knop 'Solliciteren'.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

  • CV-screening: nazicht of je sollicitatie en profiel voldoen.
  • Screening persoonsgebonden competenties
  • Functiespecifieke screening

Het volledige selectieproces kan je nalezen in het selectiereglement in bijlage.

 

 

Locatie

Hoofdkantoor Opgroeien

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel