Enquête: geef kinderen en jongeren mee een stem over corona

Twaalf medewerkers van Opgroeien bedekken hun gezicht met een mondmasker voor oproep #jongerenovercorona

Voor Opgroeien staat het welbevinden van kinderen en jongeren tijdens deze coronacrisis centraal. Geef zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans om hun ervaringen en behoeften in coronatijden te delen. Verspreid mee de enquête van het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten bij 8- tot 17-jarigen. 

Voor Opgroeien staat het welbevinden van kinderen en jongeren tijdens deze coronacrisis centraal. Het belang van een voorspelbare en veilige omgeving, een vaste begeleider die warmte, affectie en zorg toont, buitenspelen als dat kan: het zijn maar enkele aanbevelingen in de adviezen voor de kinderopvang en de buitenschoolse kinderopvang. Veiligheid voor iedereen staat voorop en we volgen strikt de meest actuele wetenschappelijke adviezen, maar we verliezen kinderen en jongeren nooit uit het oog.

Opgroeien besteedt ook volop aandacht aan kwetsbare gezinnen en jongeren die het nu extra lastig hebben, met nieuwe initiatieven zoals opvang voor kinderen van zieke ouders. Bij elke versoepeling van de maatregelen staat het welzijn van kinderen en jongeren voorop, zoals bij het toelaten van bezoek aan kinderen en jongeren in een voorziening of de pleegzorg.

Luisteren naar kinderen en jongeren

Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog te weinig aan bod in het publieke debat. Kinderen en jongeren moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie.

Daarom organiseren het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online enquête bij 8- tot 17-jarigen. Die peilt naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden.

Jij kunt helpen

Opgroeien roept op om die enquête mee te verspreiden, om op die manier zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te geven om hun ervaringen en behoeften in coronatijden te delen. Jij kunt daarbij helpen:

Twaalf medewerkers van Opgroeien bedekken hun gezicht met een mondmasker voor oproep #jongerenovercorona

Als foto kun je een selfie maken waarbij je gezicht bedekt is met een mondmasker, of gebruik de foto van Opgroeien.

  • De enquête is gemaakt op maat van kinderen en jongeren van 8 tot 17 jaar. Hebben ze toch wat hulp nodig bij het invullen? Help hen dan even.
     
  • Het invullen van de enquête duurt 5 tot 15 minuten en alle antwoorden zijn anoniem.

De enquête loopt tot en met zondag 17 mei. De resultaten worden vertaald naar het beleid en online bekendgemaakt en gedeeld via de sociale media van onder andere het Kinderrechtencommissariaat.