Een jaar Groeipakket in cijfers

jaarverslag groeipakket

Het Groeipakket werd op 1 januari 2019 gelanceerd. Basisidee is het recht van elk kind op ondersteuning. Elk kind in elk gezin krijgt een eigen Groeipakket van de Vlaamse overheid. Zo krijgt elk gezin ondersteuning op maat. Eén jaar later is het Groeipakket een geautomatiseerde en vaste pijler in een geïntegreerd gezinsbeleid. Het jaarverslag 2019 bundelt alle belangrijke cijfers over dat eerste jaar Groeipakket. Het wordt uitgebreid met vier digitale dashboards die tussentijdse monitoring mogelijk maken. Zo heeft iedereen een actueel zicht op het geheel van gezinnen en de uitgekeerde basisbedragen, sociale toeslagen en zorgtoeslagen.

3,91 miljard euro toegekend vanuit het Groeipakket

In 2019 werd er voor bijna 3,91 miljard euro toegekend vanuit het Groeipakket. Mocht het vroegere stelsel van de kinderbijslag en schooltoeslag verdergezet geweest zijn, had 3,72 miljard nodig geweest. De Vlaamse Regering heeft via het Groeipakket dus 190 miljoen euro extra toegekend.

Door de automatisering van het Groeipakket krijgt elk kind waar het recht op heeft. Geen enkel kind valt uit de boot. Bij de eerste uitbetaling van het Groeipakket op 8 februari 2019 werden meteen 12.019 kinderen extra bereikt in vergelijking met het aantal uitgekeerde kinderbijslagen eind 2018. De toeslagen op maat versterken de financiële draagkracht van de gezinnen die dit het meest nodig hebben. De cijfers in dit rapport maken dat zichtbaar. Vlaanderen zet met het Groeipakket de keuze voor een geïntegreerd gezinsbeleid verder in de praktijk.
Katrien Verhegge, administrateur-generaal agentschap Opgroeien

Groeipakket is altijd een pakket waar elk kind recht op heeft

In het Groeipakket zitten drie vaste bedragen. Ze gelden voor elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is. Ze zijn bedoeld als steun voor de ouders bij de opvoeding en om elk kind de kans te bieden zich te ontwikkelen. In 2019 werd in totaal voor 3,17 miljard euro uitgekeerd via de basisbedragen. Dat is 81,3% van het totaalbudget voor het 2019.

  • 70.441 kinderen kregen het eenmalige startbedrag van 1.122 euro bij de geboorte (of adoptie).
  • 80.724 kinderen krijgen het nieuwe, maandelijkse basisbedrag van 163,2 euro. In totaal kregen 1.594.848 kinderen een Groeipakket.
  • 1.565.360 kinderen kregen in augustus nog een extra duwtje in de rug voor de start van het schooljaar met een schoolbonus die varieert van 20,4 tot 61,2 euro, afhankelijk van de leeftijd. 

Een overzicht van alle bedragen.

groeipakket

Met het Groeipakket geven we 190 miljoen extra ondersteuning aan gezinnen met kinderen. Dat is vooral te danken aan de automatische rechtentoekenning, waardoor gezinnen zelf geen toeslagen meer moeten aanvragen. Vooral de meest kwetsbare gezinnen krijgen hierdoor een hoger bedrag.
Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin Volksgezondheid en Armoedebestrijding

Het Groeipakket, monitoring via vier digitale dashboards

Een jaarverslag biedt enkel jaargegevens. Daarom ontwikkelde agentschap Opgroeien, naast het Jaarverslag Groeipakket 2019vier digitale dashboards over de verschillende aspecten van het Groeipakket. Zo wil Opgroeien voor iedereen zichtbaar maken hoe Vlaanderen, via het Groeipakket, het recht op kansrijk opgroeien realiseert.

De Groeipakket-dashboards visualiseren de cijfers van het Groeipakket in tabellen en figuren en zorgen voor een helder zicht op de aantallen per leeftijd, per toeslag, per kind, per gezin. Ze geven ook de kans om evoluties sneller en op kortere termijn op te volgen. 
De dashboards maken zo relevante evoluties en verschillen in een oogopslag zichtbaar.