Coronavirus: dienstverlening Jeugdhulp en Kind en Gezin blijft gegarandeerd

Coronavirus COVID microscoopbeeld

Het coronavirus, intussen tot COVID-19 omgedoopt, blijft voor beroering zorgen. De situatie wordt continu door verschillende overheden opgevolgd. Kennis en inzicht over het COVID-19 coronavirus veranderen voortdurend. We volgen de situatie van nabij op en actualiseren onze communicatie regelmatig met de laatst beschikbare informatie.

Er gelden nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische preventiemaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. Opgroeien volgt de verstrengde richtlijnen in verband met COVID-19 nauwgezet op. Die gelden voorlopig tot en met 3 april en hebben ook gevolgen voor onze hulp- en dienstverlening. Alle belangrijke dienstverlening blijft wel gegarandeerd

Kind en Gezin

De consultatiebureaus sluiten tijdelijk van 19 maart tot en met 3 april. Kind en Gezin blijft wel niet-fysieke dienstverlening aanbieden aan ouders, en ook proactief blijven we aanwezig. Zo blijft onze lokale dienstverlening telefonisch en via onze digitale kanalen in contact met gezinnen. We bekijken op dit moment hoe we vaccineren op een betere, veilige manier kunnen aanpakken tijdens deze coronacrisis. Het blijft van cruciaal belang dat kinderen tijdig gevaccineerd worden om andere ernstige infecties te voorkomen. Vanaf 6 april starten we opnieuw met de consultaties, weliswaar in een andere vorm, maar in een vlot en veilig proces voor iedereen.

Alle opvanginitiatieven preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid nog steeds niet nodig. De kinderopvang blijft dus open. De gevolgen van COVID-19 zijn voor kinderen veel beperkter. Door een sluiting zouden kinderen meer contact hebben met kwetsbare groepen (zoals grootouders), en dat moeten we net vermijden. Kinderopvang blijft open voor kinderen van ouders voor wie dit van cruciaal belang is om te kunnen blijven werken, waaronder de ouders die in de essentiële sectoren werken. Zoals de gezondheids- en voedingssector en het veiligheidspersoneel. 

Op de website van Kind en Gezin vind je alle informatie over de aanpak in de kinderopvang en in de consultatiebureaus. 

Jeugdhulp

De private voorzieningen en gemeenschapsinstellingen Jeugdhulp hebben specifieke richtlijnen uitgewerkt voor bezoekers om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Bezoek is een basisrecht van alle jongeren en blijft daarom mogelijk. Uiteraard gelden er preventiemaatregelen naar risicogroepen en groepsgrootte. Alle niet-noodzakelijke activiteiten worden voorlopig uitgesteld.

De dienstverlening van de ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank en intersectorale toegangspoorten blijft gegarandeerd. Alle kinderen, jongeren en gezinnen kunnen rekenen op de nodige ondersteuning. Huisbezoeken kunnen dus blijven plaatsvinden.

Op de website van Jeugdhulp vind je alle informatie over de maatregelen in de gemeenschapsinstellingen en voorzieningen.

Opgroeien volgt de situatie op de voet en actualiseert steeds volgens de laatst beschikbare informatie.

Heb je verdere vragen?

Heb je vragen over de impact van COVID-19 op de hulp- en dienstverlening van Jeugdhulp en Kind en Gezin?