Gemeentelijk niveau

Bij de lokale cijfers over gezondheid kan je gegevens voor een gemeente naar keuze opvragen over het voorkomen van prematuriteit. Je zal er voor de geselecteerde gemeente ook andere cijfers vinden over de gezondheid van jonge kinderen (type voeding) of over de opvolging er van door de overheid (BMI, doelbereik oog- en gehoorscreening, aandeel kinderen dat gevaccineerd is).

Bekijk de lokale cijfers over gezondheid.