Wiegendood

Sinds ouders en begeleiders deze internationaal aanvaarde aanbeveling toepassen, is het aantal gevallen van wiegendood sterk gedaald. Via blijvende preventie op basis van het strikt naleven van de aandachtspunten wordt gepoogd dit cijfer laag te houden of nog te verlagen.

Evolutie aantal sterfgevallen jonger dan 1 jaar als gevolg van wiegendood in het Vlaamse Gewest

Meer cijfers over overlijdens en doodsoorzaken komen uitgebreid aan bod in onze publicatie Kind in Vlaanderen in het hoofdstuk Gezondheid, Sterfte en morbiditeit bij kinderen.