Evolutie totale vruchtbaarheidscijfer

Deze grafiek geeft de evolutie weer van het Totale Vruchtbaarheidscijfer, zowel voor alle vrouwen, als uitgesplitst per nationaliteit van de vrouwen. Je kan een selectie maken van de jaren waarvoor je cijfers over het TVC wil zien. De grafiek zal zich automatisch aanpassen. Wanneer je met de cursor over de staafjes beweegt, kan je de precieze cijfers zien.

In 2020 bedroeg het totale vruchtbaarheidscijfer 1,56 kinderen per vrouw.

Het vruchtbaarheidscijfer van niet-Belgische vrouwen ligt duidelijker hoger dan dat van Belgische vrouwen (2,32 versus 1,45). Het verschil in vruchtbaarheid bedraagt 0,87 kinderen per vrouw. In 2001 bedroeg het verschil nog 1,5 kinderen per vrouw. Ten opzichte van 2019 daalde het TVC zowel voor Belgische als niet-Belgische vrouwen.