Over Kind en Gezin

Kind en Gezin-Lijn

Aantal contacten

Het aantal contacten (via telefoon of via e- mail) met de Kind en Gezin-Lijn en het totaal aantal effectief beantwoorde contacten. De inhoud van deze contacten gaat over alle domeinen van Kind en Gezin. 

Aandeel contacten

Aandeel van de in het eerste kwartaal van het betrokken jaar levend geboren kinderen waarvoor het in het eerste levensjaar minstens één contact is geweest met de Kind en Gezin-Lijn, met een vraag over de Preventieve Gezinsondersteuning. Vragen over kinderopvang zitten niet in dit cijfer. 

Bereikbaarheid

Dit is het aantal cliënten dat met een medewerker van de Kind en Gezin-Lijn gesproken heeft.