Oog

Met de oogtest worden de meeste factoren die aanleiding geven tot het ontstaan van een lui oog (amblyogene factoren) en enkele ernstige oogafwijkingen opgespoord. Het vroegtijdig vaststellen en verder begeleiden van oogproblemen is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling. De verpleegkundige voert de oogtest twee maal uit in het consultatiebureau: een oogtest op de leeftijd van 1 jaar en een oogtest op de leeftijd van twee jaar.

In 2012 startten enkele regio’s van Kind en Gezin met de oogtesten, midden 2013 werden in alle consultatiebureaus van Kind en Gezin de oogtesten afgenomen via een Plusoptix apparaat. Vanaf 2018 voeren de verpleegkundigen van Kind en Gezin de oogtest uit via een app op hun smartphone (GoCheck Kids© van Gobiquity). De GoCheck Kids-test hanteert andere criteria om afwijkingen vast te stellen dan het Plusoptix apparaat. Evoluties in de cijfers over de testresultaten voor kinderen geboren in 2015, 2016 en 2017 moeten dus voorzichtig geïnterpreteerd worden. Ze kunnen een mix bevatten van beide toestellen, ten gevolge van de overschakeling op een nieuw toestel met aangepaste verwijswaarden.

Bij de lokale cijfers over gezondheid kan je gegevens voor een gemeente naar keuze opvragen over het doelbereik van de oogscreening van Kind en Gezin. Je zal er voor de geselecteerde gemeente ook andere cijfers vinden over de gezondheid van jonge kinderen (prematuriteit, type voeding) of over de opvolging er van door de overheid (BMI, doelbereik oog-en gehoorscreening, aandeel gevaccineerde kinderen).

Bij een afwijkende test worden de ouders verwezen naar de oogarts voor verder onderzoek en indien nodig behandeling. Meer informatie over de oogtest op de website van Kind en Gezin.

Rapport

  • Toepassing van de Standaard VISUS in het CLB: analyse aan de hand van NICO-data.
  • Voor de standaard Visus werd al lang geopperd om de evaluatie te staven met analyses van data die geregistreerd zijn in de voormalige databank van de CLB (NICO). Bedoeling is om niet alleen de mate waarin de standaard Visus door de CLB-medewerkers in de praktijk wordt toegepast te evalueren, maar ook de kwaliteit van de verwijscriteria voor verwijzing naar de oogarts.