Vlaanderen en Brussel

Aantal opvanglocaties

Een opvanglocatie is een vestigingsplaats waar opvang van schoolkinderen wordt georganiseerd. Het aantal opvanglocaties voor opvang van schoolkinderen is het totaal van het aantal opvanglocaties met een erkenning, een attest van toezicht of een vergunning. Er zijn 3 opvangsoorten:

  • locaties gezinsopvang (onthaalouders)
  • locaties groepsopvang (kinderdagverblijf)
  • locaties samenwerkende onthaalouders

Wat is opgenomen in de cijfers?

  • Opvanglocaties die enkel schoolkinderen opvangen

Wat is niet opgenomen in de cijfers?

  • Opvanglocaties die enkel baby's en peuters opvangen
  • Opvanglocaties die schoolkinderen samen met baby’s en peuters opvangen

Meer weten over cijfers van baby’s en peuters.

Inkomenstarief

Een beperkt aantal opvanglocaties werkt met inkomenstarief. Dit zijn locaties waar ouders een prijs betalen volgens het inkomen. Meer weten over het inkomenstarief

Cijfers per gemeente

Op zoek naar cijfers op lokaal niveau?

Aantal opvangplaatsen

Wat is opgenomen in de cijfers?   

  • Het aantal plaatsen voor opvang van schoolkinderen is het totaal van het aantal plaatsen in opvanglocaties met een vergunning, een erkenning of een attest van toezicht. 
  • Het kan gaan om een plaatsen bij een locatie gezinsopvang, een locatie groepsopvang of een locatie groepsopvang door samenwerkende onthaalouders .
  • In vergunde locaties houden we enkel rekening met het aantal plaatsen waar al kinderen opgevangen worden.

Wat is niet opgenomen in de cijfers? 

Plaatsen in opvanglocaties met een vergunning die schoolkinderen samen met baby’s en peuters opvangen, zijn niet in deze cijfers opgenomen. Meer weten over cijfers van baby’s en peuters.

Inkomenstarief

Opvanglocaties met inkomenstarief zijn locaties waar ouders een prijs betalen volgens het inkomen. Meer weten over het inkomenstarief

Cijfers per gemeente of provincie

Op zoek naar cijfers op lokaal niveau?