Cijfers op maat

Stel zelf jouw kinderopvangrapport Schoolkinderen samen

Met behulp van de onderstaande tool kan je zelf jouw kinderopvangrapport voor schoolkinderen samenstellen. De tool bevat de meest recent beschikbare cijfers.

Je krijgt een overzicht van het aantal opvangplaatsen en opvanglocaties voor schoolkinderen (buitenschoolse opvang) opgesplitst naar soort opvang en volgens inkomenstarief / geen inkomenstarief.

Gebruik de filters om cijfers op te vragen voor de gemeente, zorgregio, provincie of gewest naar keuze. Gebruik de periode-filter om het gewenste jaar of kwartaal te selecteren. 

Excelbestand met cijfers per gemeente

De tool staat niet toe om gemeenten eenvoudig met elkaar te vergelijken. Dit kan wel via onderstaand Excelbestand:

Aantal plaatsen en locaties opvang schoolkinderen naar voorzieningstype en inkomenstarief

Historiek van kinderopvangcijfers (2009-2013)

Cijfers opvang schoolkinderen periode 2009 tot en met 2013

Meer info

Dashboard kinderopvang schoolkinderen