Kinderopvang schoolkinderen

Kinderopvang met een attest, erkenning of vergunning van Kind en Gezin.

 

Raadpleeg de rapporten over de opvang van schoolkinderen.

 

Overzicht van de soorten buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen uit het basisonderwijs, voor en na de schooluren en in de vakanties.

Gezinsopvang (onthaalouder)

Groepsopvang
(IBO, kinderdagverblijf, samenwerkende onthaalouders)

· met een attest van toezicht

· met een vergunning

· met een attest van toezicht

· met een vergunning

· met een erkenning

Eigenschappen

· Kleinschalige opvang met meestal 1 kinderbegeleider

· Meestal in de eigen woning van de kinderbegeleider.
Soms op een andere locatie, bv. een schoolgebouw.

· Streefdoel: gemiddeld 4 kinderen in de opvang, op piekmomenten soms meer. Nooit meer dan 8.

· Meestal 1 kinderbegeleider (onthaalouder), soms 2.

· Vanaf 9 kinderen (met 2 of 3 kinderbegeleiders) spreken we van samenwerkende onthaalouders. Zij vallen onder groepsopvang.

Eigenschappen

· Grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders

· In een gebouw of ruimte die enkel bestemd is voor kinderopvang

· Minimaal 9 kinderen tegelijk aanwezig. Leefgroepen van maximaal 18 kinderen

· 1 kinderbegeleider: maximaal 8 kinderen.

· Vanaf 2 kinderbegeleiders: maximaal 9 kinderen per begeleider

  • Niet elke buitenschoolse opvang heeft een erkenning, attest of vergunning.
  • Opvang met een erkenning of een attest van toezicht kan enkel schoolkinderen opvangen. 
  • Opvang met een vergunning kan kiezen om enkel schoolkinderen op te vangen of in combinatie met baby's en peuters.
  • In sommige opvang voor schoolkinderen betalen ouders een inkomenstarief (prijs op basis van hun inkomen), in andere opvang een vaste prijs. Nog elders betalen ze een prijs tussen een wettelijk minimum en maximum.