Gemeentelijk niveau

Lokaal dashboard kansarmoede

Via het onderstaande dashboard krijg je cijfers over kansarmoede te zien voor de gemeente die je selecteert. Het gaat enerzijds over de kansarmoede-index (al dan niet uitgesplitst per origine van de moeder) die weergeeft hoeveel procent van de kinderen uit de meegetelde geboortejaren leven in kansarmoede, en anderzijds over de criteria waarop kansarmoede zich manifesteert, waarbij de percentages berekend zijn ten opzichte van de groep kinderen die leeft in kansarmoede.   

Hoe het dashboard gebruiken en interpreteren?

  • Als je het dashboard in het groot wil zien, klik dan op het pijltje rechts onderaan of op het dashboard zelf. 
  • Het dashboard telt 2 pagina’s, je kan wisselen van pagina via de tekens > of < onderaan. 
  • De grafieken zullen zich automatisch aanpassen aan de keuzes qua gemeente en/of jaren die je kiest. Wanneer je met de cursor over de grafiek beweegt, kan je de precieze cijfers zien.  
  • Je kan voor de kansarmoedecriteria een selectie maken van de jaren waarvoor je cijfers over de criteria wil zien. Het gaat hier niet om geboortejaren, maar wel om het jaar waarvoor de index (als gemiddelde over 3 geboortejaren) berekend wordt.  
  • Je kan de output niet exporteren naar excel of pdf. 

 

Evolutie kansarmoede-index per gemeente

Wie de cijfers over de kansarmoede-index voor alle gemeenten wil bekijken en wie wil nagaan in welke gemeente de kansarmoede-index het hoogst is, kan de historische reeks per gemeente hier vinden.

Kansarmoede-index 2018 en 2019 per deelgemeente

Voor voldoende grote gemeenten kan je ook de kansarmoede-index per deelgemeente terugvinden. We doen dit niet voor kleine gemeenten, omdat het risico op herkenbaarheid daar groter is.