Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Berekening

De kansarmoede-index voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdient enige uitleg omdat deze anders berekend wordt dan de index in Vlaanderen. In Vlaanderen wordt de kansarmoede-index berekend als de verhouding tussen het aantal kinderen in kansarmoede en het totale aantal kinderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zitten er in de databank van Kind en Gezin echter veel kinderen waarvan we de geboorte wel hebben geregistreerd, maar die er niet voor kozen om (verder) door Kind en Gezin gevolgd te worden. De kansarmoede-registratie gebeurt echter pas na een leeftijd van 6 weken en nadat er minstens 1 huisbezoek werd verricht. Van vele kinderen die volgens onze databank in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, werd dus geen kansarmoedecriterium geregistreerd. Indien we de Vlaamse berekeningswijze zouden doortrekken voor de Brusselse gemeenten, dan onderschatten we de kansarmoede. (*) 

Daarom berekenen we de kansarmoede-index in het Brussels hoofdstedelijk Gewest en in de 19 gemeenten van dat Gewest best als de verhouding tussen het aantal kinderen in kansarmoede en het aantal cliënten, dit zijn de kinderen die minstens één huisbezoek of consult kregen bij Kind en Gezin.

(*) In de gemeentelijke kindrapporten die we vroeger hanteerden, werd de kansarmoede sinds 2013 wel berekend ten opzichte van alle kinderen. Dit omdat we de andere kenmerken wel voor alle kinderen wilden tonen, ongeacht of ze cliënt waren bij Kind en Gezin of niet.  

Overzicht van de kansarmoede-index in de Brusselse gemeenten

De tabel geeft de evolutie van de kansarmoede-index in de Brusselse gemeenten weer, berekend ten opzichte van de cliëntpopulatie.