Kinderen met sociale toeslagen

Het dashboard Kinderen met sociale toeslagen omvat alle kinderen die maandelijks een sociale toeslag ontvangen. De toeslag is bedoeld om de draagkracht van minder kapitaalkrachtige gezinnen te vergroten.

Voor de kinderen met nieuwe bedragen zijn er drie verschillende bedragen, deze zijn afhankelijk van het inkomen en de gezinsgrootte. Er zijn de gezinnen met een laag inkomen en 1 of 2 kinderen enerzijds en gezinnen met een laag inkomen en meer dan 2 kinderen anderzijds. Dit zijn de gezinnen waarvan het inkomen onder de laagste inkomensgrens ligt. Daarnaast zijn er de gezinnen met een middeninkomen en meer dan 2 kinderen. Het gaat om gezinnen waarvan het inkomen tussen beide inkomensgrenzen ligt en die 3 of meer kinderen hebben en waarvan minstens 1 kind het nieuwe basisbedrag ontvangt. 

De kinderen met transitiebedragen behouden de bedragen van de sociale toeslag uit de oude kinderbijslagregeling aangepast aan hun basisbedrag: 

  • Het laagste toeslagbedrag is voor de kinderen met het hoogste basisbedrag.  

  • Het middelste toeslagbedrag is voor de kinderen met het middelste basisbedrag. 

  • Het hoogste toeslagbedrag is voor de kinderen met het laagste basisbedrag.  

  • Er is een verhoogd toeslagbedrag voor kinderen met het laagste basisbedrag van wie de ouder langdurig ziek of invalide is (toeslag ziekte en invaliditeit).  

  • Daarnaast is er ook een verhoogde toeslag voor kinderen met het hoogste basisbedrag die in een eenoudergezin opgroeien (toeslag voor eenoudergezinnen).