Gezinnen met recht op gezinsbijslagen

In het dashboard Gezinnen zijn alle gezinnen met kinderen opgenomen die recht hebben op een Groeipakket. De gezinnen worden voorgesteld volgens gezinsgrootte. Bij de berekening van de gezinsgrootte wordt enkel rekening gehouden met de kinderen die recht hebben op een Groeipakket. De kinderen zonder recht op Groeipakket worden niet meegeteld.  

Gezinstypes

Daarnaast worden gezinnen ook voorgesteld volgens de leeftijd van het jongste kind in het gezin en volgens het type van gezin. Hier onderscheiden we vier gezinstypes

  • Gezin met enkel kinderen met nieuwe bedragen: dit gezin telt alleen kinderen die recht hebben op de bedragen uit het Groeipakket 

  • Gezin met enkel kinderen met transitiebedragen: dit gezin telt alleen kinderen die nog de bedragen uit de ‘oude’ kinderbijslagregeling ontvangen 

  • Gezin met enkel kinderen in bilaterale overeenkomsten: dit gezin telt alleen rechtgevende kinderen die kinderbijslag ontvangen in het kader van een bilaterale overeenkomst. 

  • Combinatiegezin: dit gezin telt zowel kinderen met nieuwe bedragen als kinderen met transitiebedragen.