Gezinsinkomen

De materiële en financiële situatie van het gezin heeft voor een kind effecten op meerdere levensdomeinen (gezondheid, ontwikkeling, welzijn, sociale contacten, …) en dit zowel op korte als lange termijn. De visualisaties hieronder geven daarom meer informatie over kinderen en de inkomenssituatie in het gezin. Het gaat hier om cijfers op kindniveau.

De cijfers zijn gebaseerd op brongegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en bewerkt door Opgroeien. Via het geconstrueerde inkomensconcept van de KSZ kunnen we voor elk kind weergeven wat het inkomen is van het gezin waarin het woont. Het gaat om gegevens over een bruto-belastbaar inkomen, geconstrueerd door de KSZ door een koppeling van bestanden van diverse overheidsinstellingen. Het gaat dus om niet inkomensgegevens op basis van het aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Kinderen naar het gezinsinkomen per leeftijdsklasse

Onderstaande tabel toont de verdeling van minderjarige kinderen naar gezinsinkomen per leeftijdsklasse. Je kan bijkomend filteren op provincie.

Kinderen naar het gezinsinkomen per provincie

Onderstaande figuur toont per provincie de verdeling van minderjarige kinderen naar gezinsinkomen. Je hebt de mogelijkheid om de gegevens te filteren op jaar, leeftijdsklasse en/of provincie.

Kinderen naar gezinsinkomen per gezinsvorm

Onderstaande tabel toont de verdeling van minderjarige kinderen naar gezinsinkomen volgens gezinsvorm. Je hebt de mogelijkheid de cijfers te filteren naar provincie.

Kinderen naar aandeel uitkeringen in het gezinsinkomen

Onderstaande tabel geeft op kindniveau (jonger dan 18 jaar) weer hoe groot het aandeel is van vervangingsinkomens of uitkeringen in het bruto belastbaar inkomen van het gezin. Je hebt de mogelijkheid de cijfers te filteren naar jaar en/of provincie.

Kinderen naar arbeidsparticipatie van de ouder(s) en gezinsinkomen, lokaal dashboard (provincies en arrondissement)

Onderstaand dashboard toont cijfers over kinderen naar de arbeidsparticipatie van hun ouder(s) per leeftijdsklasse (pagina 1) en naar gezinsvorm (pagina 2). Daarnaast bevat het lokale dashboard cijfers over het gezinsinkomen per leeftijdsklasse (pagina 3) en het aandeel van uitkeringen in het gezinsinkomen (pagina 4). De gegevens zijn beschikbaar tot op het niveau van het arrondissement. Je kan het dashboard filteren op jaar, leeftijdsklasse, provincie en/of arrondissement.

De cijfers over kinderen en hun gezinsinkomen komen uitgebreid aan bod in onze publicatie Het Kind in Vlaanderen in het hoofdstuk Welvaart, inkomen, armoede en kansarmoede.