Pariteit van de kinderen

In 2020 was 44,7% van de borelingen het eerste kind van de moeder, 35,4% was een tweede geboorte en 19,9% van de kinderen had pariteit 3 of meer. Het aandeel eerstgeborenen is gestegen ten opzichte van 2019 (+0,5 procentpunt). Het aandeel kinderen met pariteit 3 of meer is gedaald (-0 procentpunt) ten opzichte van 2019.

In Oost-Vlaanderen wordt het hoogste aandeel (46,7%) eerste kinderen geboren, in Antwerpen ligt dat aandeel het laagst (42,4%). Antwerpen kent daarentegen wel het hoogste aandeel (22,9%) kinderen van pariteit, 3, 4 én 5 of meer.