Andere geboortegegevens

Onderstaande gegevens over de geboorte kunnen van belang zijn voor de gezondheid en de ontwikkeling van de kinderen. We schetsen daarbij het aantal kinderen dat verlost wordt via keizersnede of technische hulpmiddelen, het aandeel kinderen dat overgebracht wordt naar een neonatale afdeling, het aantal kinderen van een meerling en het aantal kinderen met een laag geboortegewicht. Over 2020 zijn nog geen cijfers gekend (Bron: SPE)