Arbeidsparticipatie in het gezin

De tijd die kinderen doorbrengen in en buiten het eigen gezin, o.a. in de kinderopvang, hangt nauw samen met de werksituatie van de ouders. Werk is ook een belangrijke factor voor de welvaart in het gezin. De visualisaties hieronder geven cijfers over kinderen en de arbeidsparticipatie van hun ouders. Het gaat hier om cijfers op kindniveau.

De cijfers zijn gebaseerd op brongegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bewerkt door Opgroeien. Op basis van de gegevens over de socio-economische positie van de ouders verdelen we de kinderen naar aandeel kinderen van wie de ouder(s) “werken”, “niet werken (werkzoekend of niet-beroepsactief)” of waarbij het “niet uit te klaren is of de ouder(s) werkt(en)”.

Doordat niet van alle ouders de arbeidsparticipatie uit te klaren valt, moeten de cijfers over het aandeel kinderen in een gezin met of zonder werkende ouder(s) allemaal beschouwd worden als ‘minimumsituaties’. We kunnen wel een indicatie geven van de onder- en bovengrens van bv. het aandeel kinderen in een gezin zonder werkende(n), maar het precieze aandeel kunnen we niet bepalen.

Evolutie van het aandeel kinderen naar de arbeidsparticipatie in het gezin

Onderstaande figuur toont de evolutie van het aandeel minderjarigen naar de arbeidsparticipatie in het gezin waarbij we weergeven of er minstens 1 werkende ouder is of niet. Je hebt de mogelijkheid om de gegevens te filteren naar leeftijdsklasse en/of provincie.

Aandeel kinderen naar arbeidsparticipatie in het gezin per provincie

Onderstaande figuur toont per provincie het aandeel minderjarigen naar de arbeidsparticipatie in het gezin. Je hebt de mogelijkheid om de gegevens te filteren op jaar en/of naar leeftijdsklasse.

Aandeel kinderen naar arbeidsparticipatie in het gezin naar herkomst van de kinderen

Onderstaande figuur vergelijkt de arbeidsparticipatie in het gezin naar herkomst* van de minderjarige kinderen. Je hebt de mogelijkheid om de cijfers te filteren naar jaar, leeftijdsklasse en/of provincie.

*Herkomst wordt hier gemeten via de (eerste) nationaliteiten van de kinderen en hun ouders. Als noch bij het kind, noch bij een van de ouders een andere (eerste) nationaliteit wordt vastgesteld, dan beschouwen we deze kinderen als van Belgische herkomst. Als wel een niet-Belgische nationaliteit wordt getraceerd, dan beschouwen de kinderen als van ‘andere’ herkomst.

Aandeel kinderen naar de arbeidsparticipatie in het gezin naar gezinsvorm

Onderstaande grafiek vergelijkt de arbeidsparticipatie in het gezin naar gezinsvorm (twee- of eenoudergezin) van de minderjarige kinderen. Je hebt de mogelijkheid de cijfers te filteren naar jaar, leeftijdsklasse en/of provincie.

Kinderen naar de arbeidsparticipatie in een tweeoudergezin per provincie

Onderstaande figuur toont het aandeel minderjarige kinderen naar de arbeidsparticipatie van de ouders in een tweeoudergezin op het niveau Vlaams Gewest en per provincie. Je hebt de mogelijkheid de cijfers te filteren naar jaar en/of leeftijdsklasse.

Kinderen naar de arbeidsparticipatie in een eenoudergezin per provincie

Onderstaande figuur toont het aandeel minderjarige kinderen naar de arbeidsparticipatie van de ouder in een eenoudergezin op het niveau Vlaams Gewest en per provincie. Je hebt de mogelijkheid de cijfers te filteren naar jaar en/of leeftijdsklasse.

Kinderen onder de 3 jaar naar de arbeidsparticipatie van de moeder

Onderstaande figuur toont het aandeel kinderen onder de 3 jaar naar de arbeidsparticipatie van de moeder, zowel op het niveau Vlaams Gewest als per provincie. Je hebt de mogelijkheid de cijfers te filteren naar jaartal.

Kinderen naar de arbeidsparticipatie van de ouders en het gezinsinkomen, lokaal dashboard (provincies + arrondissement)

Onderstaand dashboard toont per leeftijdsklasse (pagina 1) en naar gezinsvorm (pagina 2) gegevens over de kinderen naar de arbeidsparticipatie van de ouder(s). Daarnaast bevat het lokale dashboard cijfers over het gezinsinkomen* per leeftijdsklasse (pagina 3) en het aandeel van uitkeringen in het gezinsinkomen (pagina 4). De gegevens zijn beschikbaar tot op niveau arrondissement. Men kan het dashboard filteren op jaar, leeftijdsklasse (inclusief jongeren van 18-24 jaar), provincie en/of arrondissement.

 

*Het gaat om gegevens over een bruto-belastbaar inkomen, geconstrueerd door de KSZ door een koppeling van bestanden van diverse overheidsinstellingen. Het gaat dus niet om inkomensgegevens op basis van het aanslagbiljet voor de personenbelasting.

De cijfers over kinderen en de arbeidsparticpatie van hun ouders komen uitgebreid aan bod in onze publicatie Het Kind in Vlaanderen in het hoofdstuk Kinderen en de werksituatie van hun ouders.