Binnenlandse adoptie

Een aantal relevante cijfers over adopties van kinderen geboren en verblijvend in Vlaanderen.

Meer details over binnenlandse adoptie vind je in het activiteitenverslag.

Geplaatste kinderen

Een overzicht van het aantal geplaatste kinderen per jaar, via een binnenlandse adoptie.

Geplaatste kinderen - Gezinstype

De gezinssituatie per jaar op het moment van plaatsing van een kind/meerdere kinderen via een binnenlandse adoptie.

Geplaatste kinderen - Leeftijd ouders

Een overzicht van het aantal vaders/moeders per jaar en per leeftijdscategorie, op het moment van plaatsing van een kind via een binnenlandse adoptie.