Adoptie

Meer duiding bij onderstaande grafieken of het thema adoptie in het algemeen, vind je in de activiteitenverslagen.

 • Aanmeldingen
 • Geplaatste kinderen naar herkomstland: aantallen
 • Geplaatste kinderen naar herkomstland: wereldkaart
 • Evolutie aantal plaatsingen, binnenlandse en interlandelijke adoptie
 • Geplaatste kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Aanmeldingen

Een overzicht van het aantal aanmeldingen per jaar voor:

 • adoptie van een ongekend kind
 • adoptie van een gekend kind van de familie in het buitenland (intrafamiliale adoptie)
 • adoptie van een gekend kind in België (zelfstandige adoptie)

Geplaatste kinderen naar herkomstland: aantallen

Hieronder vind je een overzicht van het aantal geplaatste kinderen per jaar en per herkomstland, zowel voor binnenlandse als interlandelijke adoptie. Deze cijfers gaan over kinderen die geplaatst worden in een gezin, wonend in Vlaanderen, na bemiddeling door een adoptiedienst.

Adopties van gekende kinderen, van kinderen van de familie of zelfstandige adopties worden hierin niet opgenomen. Bovendien zijn het plaatsingen, de officiële adoptie-uitspraak volgt soms pas nadat het kind enkele maanden in het gezin werd opgevangen.

Geplaatste kinderen naar herkomstland: wereldkaart

Op de wereldkaart hieronder kan je per land het aantal geplaatste kinderen tijdens de afgelopen jaren bekijken.

Evolutie aantal plaatsingen, binnenlandse en interlandelijke adoptie

De evolutie van het totaal aantal geplaatste kinderen per jaar, zowel voor binnenlandse als interlandelijke adoptie.

Geplaatste kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Een special needs kind is de Engelse term voor een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het gaat dan om een kind dat door zijn specifieke situatie extra zorgen zal nodig hebben. In Vlaanderen onderscheiden we 5 categorieën. Het gaat om kinderen:

 1. Ouder dan 6 jaar
 2. Met een medische problematiek
 3. Met een extra belastende achtergrond of met gedragsproblemen
 4. Met ontwikkelingsstoornissen
 5. Dat samen met één of meerdere broers/zussen wordt geadopteerd (siblingadoptie)

Bij veel adoptiekinderen gaat het om een combinatie van twee of meerdere zaken. 

Een overzicht per jaar van het aantal adoptiekinderen met special needs ten opzichte van het totaal aantal plaatsingen.