Subsidies

Pedagogische ondersteuning

Vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 worden de subsidies anders benoemd en berekend. Lees dit in detail in de brochure:

Als organisator met een erkenning, toestemming of attest van toezicht gezinsopvang en groepsopvang schakel je vanaf 1 januari 2022 automatisch om naar een locatie met een kwaliteitslabel kleuteropvang. In deze drie webinars, afgestemd op jouw situatie, krijg je meer info over wat het automatisch label en de subsidie in de overgangstermijn inhoudt.


Tot 2021

Vanaf 2022 komt er een nieuwe subsidieregeling voor de buitenschoolse opvang. Onderstaande subsidies zullen dan niet meer van toepassing zijn.

Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de opvang van schoolkinderen:

Specifieke subsidies:

 

Dit formulier stelt je in staat om een financieel verslag op te maken van de verkregen subsidies.

Je kan altijd bezwaar aantekenen tegen een beslissing van Opgroeien.