Subsidies

Subsidies voor kleuteropvang

Tijdens de overgangstermijn behouden organisatoren van buitenschoolse opvang de subsidies die ze ontvangen van Opgroeien. Hiervoor werd een vereenvoudiging toegepast in de oude subsidiestromen en in de voorwaarden.

Na afloop van de overgangstermijn, op 1 januari 2026, worden deze subsidies stopgezet. Vanaf dat moment zullen lokale besturen kleuteropvang subsidiëren, binnen het lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten.

Lees in de brochures alle details:

Procedures voor subsidies

Inclusieve opvang

Omschakelen van je subsidie 

Compensatie corona

Op de webpagina coronavirus vind je alle info over de compensatiesubsidies tijdens de coronacrisis. 

Webinars over deze transitie

Als organisator met een erkenning, toestemming of attest van toezicht gezinsopvang en groepsopvang heb je sinds 1 januari 2022 een locatie met een kwaliteitslabel kleuteropvang.

In deze drie webinars krijg je meer info over wat het automatisch label en de subsidie in de overgangstermijn inhoudt.

 

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten op 30 maart 2021 het VIA 6 akkoord, het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord. VIA 6 zorgt voor meer koopkracht en meer kwaliteit in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang.

Meer info over de subsidie voor pedagogisch coaches vind je op de website van Kind en Gezin.

Er bestonden heel wat verschillende soorten subsidies voor buitenschoolse opvang. Dit systeem was vrij ingewikkeld en werd sterk vereenvoudigd met de transitiesubsidies.

Daarnaast zijn de subsidievoorwaarden die in het verleden van toepassing waren, maximaal afgestemd op de voorwaarden van het kwaliteitslabel. De subsidievoorwaarden staan in verhouding tot de ontvangen subsidie.

De subsidies worden zo veel mogelijk voor het opvangaanbod per gemeente vastgelegd. Op die manier krijgen organisatoren, lokale besturen en Opgroeien een duidelijk beeld van welke subsidies er in elke gemeente zijn toegekend.

Onderstaande subsidies bestaan dus niet meer op vandaag, maar zijn vervat in de transitiesubsidies

 • Subsidie voor basisaanbod buitenschoolse opvang
 • Subsidie flexibele buitenschoolse groepsopvang
 • Subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang
 • Subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte
 • Subsidie voor kinderen uit achtergestelde gebieden
 • Subsidie flexibele urenpakketten buitenschoolse opvang
 • Subsidie voor occasionele opvang
 • Subsidie voor structurele inclusieve opvang
 • Subsidie voor ex-generatiepact
 • Subsidie voor projecten die in 2014 gesubsidieerd werden via het FCUD (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten)
 • Subsidie voor lokale dienst buurtgerichte buitenschoolse opvang
 • Subsidie gesco’s