Leren en werken

In je medewerkersbeleid streef je volgende doelstellingen na:

 • Je realiseert een duurzaam medewerkersbeleid en zorgt voor goede werkomstandigheden.
 • Je beschikt over een verantwoordelijke die de nodige competenties en vaardigheden heeft om de dagelijkse werking aan te sturen.
 • Je beschikt over voldoende begeleiders die de nodige competenties en vaardigheden hebben.

In de brochure over het kwaliteitslabel lees je alles over de nodige competenties en vaardigheden. Het leerbeleid staat hierin centraal. Medewerkers kunnen hun competenties en vaardigheden versterken. Hoe je dit invult, is afhankelijk van de noden die jij en je medewerkers aangeven. Je zet hierbij in op coaching, reflectie, leren op de werkvloer en samenwerking.

Rond kwalificaties gelden er voor de buitenschoolse opvang twee systemen:

 1. Je hebt een kwaliteitslabel kleuteropvang
 2. Je hebt een kwaliteitslabel kleuteropvang én je ontvangt de transitiesubsidie erkend (TSE)

In situatie 1 voldoe je volledig aan de nieuwe regeling rond kwalificaties, zie p.11 van de brochure kwaliteitslabel.
Het is aan de organisator om: 

 • na te gaan welke opleidingen en vormingen een medewerker/kandidaat voltooide en of deze betrekking hebben op de zes competenties. Er is tot op vandaag nog geen adviserende lijst van vormingen en opleidingen
 • een begeleidersploeg samen te stellen om de doelstellingen rond pedagogisch beleid, toegankelijkheid… te realiseren. Een combinatie van diverse profielen kan dus zeker.
 • in te zetten op een leerbeleid. Door de vormingsnoden bij medewerkers na te gaan en hierop in te zetten, worden de kennis en competenties van begeleiders continu verbeterd.

In situatie 2 geldt vooral de oude regelgeving, zie p.10 van de brochure transitiesubsidies.

 • Begeleiders beschikken over één van de wettelijke kwalificatiebewijzen. Achteraan de brochure vind je de volledige lijst.
 • Per drie voltijdse kinderbegeleiders, mag een begeleider zonder kwalificatiebewijs in dienst zijn. Vroeger moest deze in een leertraject zitten. Dit wordt nu ondervangen door de voorwaarde dat de organisator een leerbeleid voert.

VIA6 maakt pedagogische ondersteuning op de werkvloer mogelijk voor de publieke organisatoren.

Het takenpakket van een pedagogische coach kan variëren. De organisator en verantwoordelijke krijgen de ruimte om de ondersteuning in te vullen op maat van de opvang, zolang de ondersteuning op de werkvloer gebeurt.

Je vindt inspiratie voor deze invulling in de nota van de werkgeverskoepels.

De opleiding wordt gegeven in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO).

Wie slaagt voor de opleiding van 680 uren: 

 • krijgt een certificaat dat erkend is door Onderwijs en Opgroeien.
 • kan aan de slag als begeleider in de buitenschoolse opvang (schoolkinderen).

Wie slaagt in deze opleiding én al een diploma secundair onderwijs behaald heeft of slaagt in de Aanvullende Algemene Vorming (AAV) van het CVO, behaalt een diploma beroepssecundair onderwijs.

De opleiding wordt door VDAB erkend als beroepsopleiding. VDAB betaalt het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal van cursisten die deeltijds in de kinderopvang werken en deeltijds werkzoekend zijn.

Je kan een EVC-traject volgen om een kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider schoolgaande kinderen te halen.

'EVC' staat voor 'erkennen van verworven competenties'. Het beroep van kinderbegeleider schoolgaande kinderen is door de Vlaamse Regering erkend en omschreven in 15 competenties.

Wie ervaring heeft in een beroep, kan deelnemen aan een EVC-assessment. Je legt dan een reeks proeven af waarin je aantoont dat je alle vereiste competenties hebt. Als je slaagt, dan krijg je een bewijs dat geldt als kwalificatiebewijs.

Je kan hiervoor bij deze erkende testcentra terecht:

Op de webpagina’s voor de opvang van baby’s en peuters vind je een overzicht van het aanbod van vormingsorganisaties die rond kinderopvang werken.

Twee aanraders:

 • Mentes lanceert met ‘BoemBoemPauw’ een eerste traject voor de buitenschoolse kinderopvang over het BOA-decreet. De buitenschoolse kinderopvang wil in dit verhaal een sterke en kwalitatieve partner zijn.
  • Met het traject ‘BoemboemPauw’ kunnen initiatieven zich in drie stappen versterken in hun positie en bouwen aan een kwaliteitsvolle werking.
  • Dit traject van Mentes bundelt de expertise van verschillende organisaties. Als toemaatje zijn er ook een toolbox met verschillende materialen en een digitaal platform voor alle deelnemende initiatieven.
 • Hoe maak jij je opvang gezond en actief? Schrijf je in voor het project 'Actieve kinderopvang' van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Je krijgt er vorming en leuke spelmaterialen.