Leren en werken

De opleiding wordt gegeven in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO).

 

Wie slaagt voor de opleiding van 920 uren: 

  • krijgt een certificaat dat erkend is door Onderwijs en Opgroeien.
  • kan aan de slag als begeleider in de buitenschoolse opvang (schoolkinderen).

 

Wie slaagt in deze opleiding én al een diploma secundair onderwijs behaald heeft of slaagt in de Aanvullende Algemene Vorming (AAV) van het CVO, behaalt een diploma beroepssecundair onderwijs.

 

VDAB betaalt het cursusmateriaal en de opleidingskosten terug van de cursisten die geslaagd zijn voor de startopleiding 'begeleider buitenschoolse kinderopvang' en die deeltijds in de kinderopvang werken en deeltijds werkzoekend zijn.

Deze opleiding wordt gegeven in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO).

 

Ze is bedoeld voor personen die: 

  • voltijds werkzoekend zijn en in de kinderopvang willen werken 
  • deeltijds in de kinderopvang werken, deeltijds werkzoekend zijn en die geen kwalificatie hebben om als begeleider in de kinderopvang te werken 

 

De startopleiding omvat 5 modules

  • 160 uur theorie: kennismaken met kinderopvang, omgaan met het schoolgaande kind, spelen en observeren, rapporteren en reflecteren
  • 100 kinduren praktijk 

 

De opleiding wordt door VDAB erkend als beroepsopleiding. VDAB betaalt het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal. 

 

Wie slaagt voor de opleiding, krijgt 5 deelcertificaten. Deze komen in aanmerking om te werken als: 

  • begeleider buitenschoolse opvang, op voorwaarde dat maximaal 50% van de begeleiders in de opvang met een erkend studiebewijs of ervaringsbewijs werkt
  • een doelgroepwerknemer die aangeworven is in het kader van het Generatiepact

 

Wie daarna de volledige opleiding van begeleider volgt, krijgt een vrijstelling voor de modules die men reeds volgde en doet ook opvang van baby’s en peuters.  

 

Meer weten over doelgroepwerknemers

Je kan een EVC-traject volgen om een kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider schoolgaande kinderen te halen.

'EVC' staat voor 'erkennen van verworven competenties'. Het beroep van kinderbegeleider schoolgaande kinderen is door de Vlaamse Regering erkend en omschreven in 15 competenties.

Wie ervaring heeft in een beroep, kan deelnemen aan een EVC-assessment. Je legt dan een reeks proeven af waarin je aantoont dat je alle vereiste competenties hebt. Als je slaagt, dan krijg je een bewijs dat geldt als kwalificatiebewijs.

Je kan hiervoor bij deze erkende testcentra terecht:

Hoe maak jij je opvang gezond en actief? Schrijf je in voor het project 'Actieve kinderopvang' van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Je krijgt er vorming en leuke spelmaterialen. 

Andere opleidingen en vorming vind je op de webpagina’s voor de opvang van baby’s en peuters.