Kwaliteitslabel, attest van toezicht, erkenning

Kwaliteitslabel

Als je opvang voor kleuters organiseert, kan je een kwaliteitslabel aanvragen. Kleuters hebben nog een grotere behoefte aan een ‘veilig nest’, zorg en begeleiding. Het kwaliteitslabel krijg je als je voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden. Daarover lees je meer op de tegel kwaliteit.

Je bent niet verplicht om het kwaliteitslabel aan te vragen. Het lokaal bestuur ontwikkelt, in samenspraak met relevante actoren, een beleid over de verdeling van financiële middelen voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Het lokaal bestuur moet voor een deel van haar subsidies voorrang geven aan het aanbod van kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Zo willen we de kwaliteit van het lokale aanbod kleuteropvang stimuleren. Met een kwaliteitslabel maak je dus meer kans op lokale subsidies.

Vanaf 2022 krijgt iedere opvang met attest van toezicht of erkenning automatisch het kwaliteitslabel. Wie een attest van toezicht heeft voor vakantie-opvang kan het kwaliteitslabel aanvragen, maar krijgt het niet automatisch.

Je kan altijd bezwaar aantekenen tegen een beslissing van Opgroeien.

Vanaf 2022 krijgt iedere opvang met attest van toezicht of erkenning automatisch het kwaliteitslabel. Een attest van toezicht kan je dan niet meer aanvragen. Wie een attest van toezicht heeft voor vakantie-opvang kan het kwaliteitslabel aanvragen, maar krijgt het niet automatisch.

Vang je schoolkinderen op, dan kan je tot eind 2021 voor je opvanglocatie(s) een attest van toezicht aanvragen:

De groepsopvang vraagt bij de burgemeester een attest brandveiligheid:

Medewerkers in de opvang moeten hun medische geschiktheid bewijzen:

Wanneer je je attest van toezicht wil wijzigen:

Je kan altijd bezwaar aantekenen tegen een beslissing van Opgroeien.

 

Vanaf 2022 krijgt iedere opvang met attest van toezicht of erkenning automatisch het kwaliteitslabel. Een erkenning kan je dan niet meer aanvragen.

Vang je schoolkinderen op, dan kan je tot eind 2021 voor de opvanglocatie een erkenning aanvragen. De voorwaarden voor de opvang met erkenning zijn op enkele punten meer verregaand dan voor de gezinsopvang met attest van toezicht, bijvoorbeeld op vlak van het kwaliteitsbeleid.

De groepsopvang vraagt een attest brandveiligheid aan en medewerkers moeten hun medische geschiktheid bewijzen. Kijk voor meer informatie hierover en de nodige formulieren onder 'Attest van toezicht'.

Wanneer je je erkenning wil wijzigen, volg je dezelfde procedures en gebruik je dezelfde formulieren dan bij het 'Attest van toezicht'. 

Je kan altijd bezwaar aantekenen tegen een beslissing van Opgroeien.

 

Vang je schoolkinderen op samen met baby's en peuters, dan gelden voor de schoolkinderen dezelfde vergunningsvoorwaarden als voor baby's en peuters.

Meer over de vergunning en subsidie voor de opvang van baby's en peuters.