Dagelijkse werking

Wil je starten met opvang van schoolkinderen al dan niet samen met baby's en peuters?

In je opvang kunnen kinderen hun grenzen verleggen en krijgen ze volop speelkansen. Medewerkers hebben inzicht in risico’s en veiligheid en gaan er slim mee om.

Een risicoanalyse maken kan helpen om je opvang zo veilig als nodig te maken. Je bekijkt je opvang grondig, je beperkt de risico's en je sluit de onverantwoorde risico's uit.

Actielijsten

Kan je hulp gebruiken voor het in kaart brengen van de risico’s? We maakten een aantal handige actielijsten. Bekijk de actielijsten voor alle ruimtes waar de kinderen kunnen komen: 

  • Een ruimte kan van functie veranderen. Bijvoorbeeld: de keuken wordt gebruikt voor een knutselactiviteit. Ook de risico’s kunnen dan veranderen.
  • Bekijk je ook de ruimtes waar geen kinderen verblijven? Er kunnen toch risico’s zijn, bijvoorbeeld in de garage waar je dagelijks doorloopt met de kinderen om naar buiten te gaan.

De actielijst toezicht en handelingen is een beetje anders dan de andere lijsten. Gebruik deze lijst voor alle ruimtes en activiteiten. Want naast een veilige omgeving en materiaal is ook toezicht en veilig gebruik van het materiaal belangrijk. 

 

Brandveiligheid

Voor kleuteropvang met het kwaliteitslabel wordt geen brandveiligheidsattest of brandpreventieverslag meer opgevraagd. Uiteraard blijven brandpreventiemaatregelen wel belangrijk. Brand voorkomen en gepast reageren in geval van brand zijn essentieel voor een veilige omgeving. Daarom komt er eind 2022 een zelfevaluatietool die kan helpen bij het evalueren van de brandveiligheid van je locatie.  

Iedereen kan met een crisis of grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd worden in de opvang: een kind loopt weg, er breekt brand uit, een kinderbegeleider pakt een kind hardhandig aan,…

Dit zijn onverwachte en stresserende situaties die je in eerste instantie probeert te voorkomen. Als ze toch voorvallen ben je best goed voorbereid om ze met de nodige kennis en kunde aan te pakken. Het is verplicht om dergelijke ernstige situaties te melden aan je klantenbeheerder. 

Je past in de kinderopvang de basisprincipes toe ter preventie van ziekte en ter bevordering van de gezondheid.

 

Ziekte en hygiëne

 

Gezonde voeding en voedselveiligheid

Eten en drinken dat je in de opvang aanbiedt is gezond en wordt hygiënisch bereid.

 

Gezond binnenmilieu en omgeving

De kwaliteit van het binnenmilieu en de omgeving beïnvloeden de gezondheid van jonge kinderen: temperatuur, luchtvochtigheid, rook, straling,…

Hoe zorg ik voor een gezonde omgeving voor de kinderen?

De kinderopvang is de plek bij uitstek om te spelen: binnen, buiten, rustig ,actief, creatief, uitdagend, betrokken, risicovol, intens,…

Je biedt rijke en gevarieerde ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aan. Je houdt rekening met de eigen voorkeur van kinderen. De opvang is een plaats waar kinderen zichzelf mogen zijn. Kinderen krijgen ook de kans om vrij te spelen en te doen waar ze zelf zin in hebben.

Je beschrijft het opvangaanbod en de voorwaarden ervan op een duidelijke manier voor de gebruikers. Hierbij ben je ook helder over het opname- en prijsbeleid. Je legt de afspraken over de opvang schriftelijk vast met de gezinnenHiervoor kan je een huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst gebruiken, maar je mag dit ook op een andere manier doen. Je zorgt vooral dat gebruikers weten wat ze van jou kunnen verwachten, en wat jij van hen verwacht.

Deze modellen helpen je bij het opmaken van je huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst:

Lees meer over privacy in de kinderopvang.

ZiKo- en ZiKo-Vo zijn twee instrumenten voor zelfevaluatie. Ze werden ontwikkeld voor zowel de opvang van baby’s en peuters als de buitenschoolse opvang.

ZiKo is het instrument om je kinderopvanglocatie te evalueren door een groep kinderen te observeren. ZiKo-Vo is een instrument om de evolutie van een kind op te volgen. Beide instrumenten kijken hoe kinderen zich voelen in de kinderopvang en of ze geboeid bezig zijn. Ze helpen om op een eenvoudige manier de opvang af te stemmen op de kinderen.

Meer over ZiKo en ZiKo-Vo op de website van Kind en Gezin.

 

Hoe maken de kinderen het in de opvang? BIBO staat voor ‘BevragingsInstrument Buitenschoolse Opvang’.  
Het is een speelse vragenlijst die kinderen van 7-8 jaar kunnen invullen:

Ondersteuning

Heb je vragen of nood aan ondersteuning?

Dan kan je terecht bij:

Klachten

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een aspect van de werking. Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk geformuleerd worden. Iedereen kan een klacht indienen: ouders, grootouders, buren, ... 
Negatieve feedback is niet fijn, maar het is belangrijk dat dit op een goede manier geventileerd wordt. Bovendien kan je er vaak iets uit leren. En zo word jij ook beter in jouw job. 

Bekijk de online cursus over omgaan met klachten.