Dagelijkse werking

Risicoanalyse

In je opvang kunnen de kinderen voluit spelen, soms krijgen ze wel eens een blauwe plek of een schram. Maar dat hoort bij het opgroeien. De risicoanalyse is de eerste stap naar een veilige en gezonde opvang. Je beperkt de risico's en je sluit de onverantwoorde risico's uit.

Actielijsten

Kan je hulp gebruiken voor het in kaart brengen van de risico’s? We maakten een aantal handige actielijsten.

Maak er voldoende tijd voor vrij. Bekijk de actielijsten voor alle ruimtes waar de kinderen kunnen komen: 

  • Een ruimte kan van functie veranderen. Bijvoorbeeld: de keuken wordt gebruikt voor een knutselactiviteit. Ook de risico’s kunnen dan veranderen.
  • Bekijk je ook de ruimtes waar geen kinderen verblijven? Er kunnen toch risico’s zijn, bijvoorbeeld in de garage waar je dagelijks doorloopt met de kinderen om naar buiten te gaan.

De actielijst toezicht en handelingen is een beetje anders dan de andere lijsten. Gebruik deze lijst voor alle ruimtes en activiteiten. Want naast een veilige omgeving en materiaal is ook toezicht en veilig gebruik van het materiaal belangrijk. Bijvoorbeeld: je hebt een veilige glijbaan, maar kinderen kunnen de glijbaan anders gebruiken dan bedoeld. 

 Bekijk de campagnefilm en tips.

Soms ontstaan er situaties waarin een kind slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen of geweld van een persoon aanwezig in de kinderopvang. Om zo'n situatie aan te pakken heeft iedere organisator een procedure grensoverschrijdend gedrag nodig. Elke ernstige situatie meld je zo snel mogelijk aan Kind en Gezin. Deze melding is verplicht, ook voor gelabelde locaties.

Deze checklist helpt je controleren of de hygiëne in je opvang in orde is.

In de gezinsopvang moet je altijd hygiënisch werken als je maaltijden klaarmaakt. Je kan hiervoor  deze checklist gebruiken.

De groepsopvang moet ook voldoen aan bijkomende verplichtingen. Dit wordt gecontroleerd door het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV). De opvang van schoolkinderen moet haar aanpak baseren op de gids voor autocontrole in grootkeukens en verzorgingsinstellingen

Gezonde voeding en voldoende beweging hebben een positieve invloed op de gezondheid van de kinderen op korte en lange termijn.

Hoe maak jij je opvang gezond en actief? Op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven vind je een hoop tips en materialen.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een aspect van de werking. Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk geformuleerd worden. Iedereen kan een klacht indienen: ouders, grootouders, buren, ... 
Negatieve feedback is niet fijn, maar het is belangrijk dat dit op een goede manier geventileerd wordt. Bovendien kan je er vaak iets uit leren. En zo word jij ook beter in jouw job. 

Bekijk de  online cursus over omgaan met klachten.

Je beschrijft het opvangaanbod en de voorwaarden ervan op een duidelijke manier voor de gebruikers. Hierbij ben je ook helder over het opname- en prijsbeleid. Je legt de afspraken over de opvang schriftelijk vast met de gezinnenHiervoor kan je een huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst gebruiken, maar je mag dit ook op een andere manier doen. Je zorgt vooral dat gebruikers weten wat ze van jou kunnen verwachten, en wat jij van hen verwacht.

Deze modellen helpen je bij het  opmaken van je huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst:

Lees meer over privacy in de kinderopvang.

ZiKo- en ZiKo-Vo zijn twee instrumenten voor zelfevaluatie. Ze werden ontwikkeld voor zowel de opvang van baby’s en peuters als de buitenschoolse opvang.

ZiKo is het instrument om je kinderopvanglocatie te evalueren door een groep kinderen te observeren. ZiKo-Vo is een instrument om de evolutie van een kind op te volgen. Beide instrumenten kijken hoe kinderen zich voelen in de kinderopvang en of ze geboeid bezig zijn. Ze helpen om op een eenvoudige manier de opvang af te stemmen op de kinderen.

Meer over ZiKo en ZiKo-Vo op de website van Kind en Gezin.

Hoe maken de kinderen het in de opvang?

BIBO staat voor ‘BevragingsInstrument Buitenschoolse Opvang’.  
Het is een speelse vragenlijst die kinderen  van 7-8 jaar kunnen invullen:

Heb je vragen of nood aan ondersteuning?

Dan kan je terecht bij: