Wat betekent het voor jou?

Het BOA-decreet betekent een belangrijke ommezwaai voor zowel lokale besturen, buitenschoolse opvang, vrijetijdsaanbieders als scholen.  

Lokale besturen krijgen de regierol rond BOA in handen. Organisatoren van buitenschoolse opvang krijgen na de overgangstermijn niet langer subsidies van Opgroeien, maar passen vanaf dan in het lokale BOA-verhaal. Zo zullen bijvoorbeeld de lokale sportclub, speelpleinwerking en onderwijspartners uitgenodigd worden om samen na te denken over een kwaliteitsvolle vrije tijd voor elk kind.  

Momenteel loopt de overgangstermijn nog tot 31 december 2025. Deze periode wordt gebruikt om samen aan het lokale verhaal te schrijven. Na de overgangstermijn ontvangen lokale besturen rechtstreeks middelen om het lokale BOA verhaal te realiseren.