Blended hulpverlenen

Aan de hand van casussen leer je hoe je een goede mix van online en fysieke hulpverlening inzet in jouw praktijk als jeugdhulpverlener.

Programma

In deze vorming voor praktijkwerkers gaan we dieper in op wat blended hulpverlening precies inhoudt en hoe dit ingezet kan worden. Je leert hoe dit vanuit de juiste kennis, vaardigheden en basishouding kan bijdragen tot het welzijn van cliënten. 

We geven je inzicht in belangrijke modaliteiten voor het combineren van de communicatiemix van face-to-face hulpverlening, beeldbellen, chatten, e-mailen, gebruik sociale netwerksites, gebruik apps en online informeren in de jeugdhulp. Op basis van casussen en concrete situaties worden de voor- en nadelen verkend rond het inzetten van deze communicatiemix. Je leert hoe je in overleg met en op maat van jouw cliënten en binnen de krijtlijnen van jouw organisatie een goed blended jeugdhulptraject kan uitwerken en waar nodig bijsturen.

Praktisch en inschrijven

Maximum 20 deelnemers per reeks. 

De opleiding richt zich tot alle professionals die werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen rond welzijn. De kostprijs wordt gedragen door het project Bandbreedte.

  • Reeks 1: VAC Brugge, Koning Albert I-laan 1/2, 8000 Brugge - 4 mei -11 mei - 25 mei 2023 - schrijf je in
  • Reeks 2: hoofdzetel van Opgroeien, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel - 6 juni - 13 juni - 20 juni 2023 - schrijf je in

Voor inhoudelijke of praktische informatie kan je terecht bij  bandbreedte@opgroeien.be.

Bekijk het volledige opleidingsaanbod.